Convocatorias

Total de resultados : 188

16-06-2023

Resolución da Presidencia do Centro de Investigacións Sociolóxicas pola que se fai pública a concesión de subvencións para a formación e investigación en materias de interese para a Axencia para o ano 2023.

17-04-2023

Convocatoria (BOE 15/04/2023) do Premio Nacional de Socioloxía e Ciencia Política 2023.

04-04-2023

Informe do 3 de abril de 2023 do órgano instrutor, polo que se propón a Resolución provisional

14-03-2023

Relación provisional de admitidos e excluídos da convocatoria de axudas para a formación e investigación en materias de interese para a Axencia, para o ano 2023.

14-02-2023

Convocatoria (BOE 08/10/2022) de bolsas de formación para posgraos. Premio Final